فعالیت های اجرایی دانشگاهی

  • معاون آموزشی رزیدنت های بیمارستان رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (از سال ۲۰۱۴)
  • ریاست آموزش دانشجویان پزشکی در بیمارستان رازی (۲۰۱۱-۲۰۱۳)
  • عضو کمیته آسیب شناسی و مرگ و میر بیمارستان رازی
  • معاون کلینیک بیمارستان رازی از سال ۲۰۱۶
  • عضو مرکز تحقیقات Autoimmune Bullous
  • دبیر اجرایی سومین کنگره پوست در بیمارستان رازی
Call Now Buttonتماس و مشاوره