کاشت مو

کاشت مو یک روش جراحی است برای بیرون آوردن قسمت‌هایی از پوست سر که حاوی مو می باشد و قرار دادن دوباره آن در قسمت‌هایی از سرکه بدون مو می باشد و روش‌های مختلفی برای کاشت مو ها وجود دارد .

در یکی از این روش‌ها نوار باریکی از موهای پشت سر کوتاه می شود تا برای برداشته شدن آماده گردد . سپس ماده بی حس کننده تزریق می‌شود و این نوار با انجام برش برداشته می‌شود و پوست ۲ قسمت با بخیه به هم متصل می گردد . سپس با استفاده از میکروسکوپ دسته‌های موی یک تا سه تایی جدا می شوند بعد این موها در قسمت های بدون موی پوست سر کاشته می‌شود و معمولاً بعد از حدود ۶ هفته این موهای کاشته شده می ریزند اما به زودی رشد موها از سر گرفته شده و تقریباً بعد از ۵ تا ۶ هفته موها دوباره رشد می نمایند