جوایز و افتخارات

  • کسب رتبه اول دانشجوی کارشناسی ارشد درماتولوژی در سال ۲۰۰۹
  • بهترین متخصص پوست در دانشگاه تهران در سال ۲۰۰۸
  • پذیرش در آزمون ورودی رزیدنتی در سال ۲۰۰۵ با رتبه ۲۳